Csoportelemzés az IT Services Hungary Kft.-n belül

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat a szervezeti csoportokról szól. Az egyének csoportban egészen másképp viselkednek, mintha egyedül dolgoznának. A teamek megértése elengedhetetlen a vezetők és a vállalatok számára, mert a sikert a dolgozók eredményei nagyban meghatározzák. Ha a szervezet felismeri a hiányosságokat és a problémákat, javítani tud rajta. A dolgozat egy csoportot vizsgál szociálpszichológia felméréssel, illetve csoportszerepeket felderítő teszttel, értékel, majd javaslatot tesz.

Leírás
Kulcsszavak
csoport, IT Services Hungary Kft., csoportszerepek
Forrás