Diffúziós vizsgálatok betonmintákban béta/gamma szendvicsdetektor segítségével

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Új típusú béta/gamma szendvicsdetektor segítségével mértem le állandó fajlagos aktivitású és állandó összaktivitású cement preparátumok gamma, illetve béta spektrumait. A béta abszorpciós spektrumok alapján meghatároztam a betonmintákhoz tartozó:

  • lineáris tömegabszorpciós koefficiens értékét,18,95 cm-1
  • tömegabszorpciós koefficiens értéket, 8,097 cm2/g
  • és a két együttható értékéből számolt cement sűrűségét, 2,34 g/cm3. A spektrumok alapján kalibráló görbéket készítettem a gamma-, és béta beütésszám hányadosok alapján, amelyből mélységi információkat nyerhettem a betonmintákban lévő radioaktív céziumról. A kalibráló sorok segítségével próbáltam követni a Cs+ ion diffúzióját betonmintákban, ezzel egy újabb vizsgálati módszert kidolgozva diffúziós vizsgálatokhoz. A diffúziós vizsgálataim eredménye azt mutatja, hogy a 137Cs vizes közegben valószínűleg együtt mozog a beton mintákba behatoló vízzel. A kísérleti tapasztalatok alapján felállított diffúziós modell további vizsgálatot igényel.
Leírás
Kulcsszavak
diffúzió, önabszorpció Cs-137
Forrás