Thermofil endo-xilanázok összehasonlítása

Dátum
2010-05-10T12:01:06Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Thermobifida fusca gram-pozitív, aerob, közepesen termofil, szálas, talajlakó baktérium mely az Actinobaktériumok közé tartozik. Fő lebontója a növényi sejtfalnak. Hat különböző cellulázt izoláltak belőle ebből 4db endo- és 2db exo-enzim. Xilanáz lebontásában résztvevő enzimei: endo-ß-1,4-xilanáz, xilozidáz, α-L-arabinofuranozidáz. Hidroláz enzimei nagyon hőstabilisak, az N-terminálison találhatók azok az aminósavak melyek ezen hőtoleranciáért felelősek. Kutatásaim arra irányultak, hogy ezen enzimei közül két extracelluláris β-D-endoxilanáz biokémiai karakterizálását elvégezzem. Az elvégzett kísérletek során megállapíthattuk, hogy mennyire hatékony volt a heterológ expressziós rendszerünk, amelyben gazdaszervezetként E. coliBL21(DE3) törzset használtunk. Vizsgáltam hőmérsékletük optimális körülményei, a szubsztrát függésükkel egyetemben. Végül kinetikai paramétereiket elemeztem a kapott adatok alapján.

Leírás
Kulcsszavak
endo-xilanáz
Forrás