A Berettyóújfalui járás bűnözésföldrajzi vizsgálata

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatom elején szó esik a bűnözésföldrajz fogalmáról, elnevezéséről és haza illetve nemzetközi történetéről. Ezután bemutatásra kerül a hazai kriminálgeográfia helyzete megyei, járási és települési szinten. Végezetül a munkanélküliek száma és a bűnelkövetők száma között kerestem kapcsolatot.

Leírás
Kulcsszavak
bűnözésföldrajz, bűncselekmény, bűnelkövető
Forrás