A startup vállalkozás tulajdonságainak vizsgálata

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban a startup vállalkozás tulajdonságait vizsgálom. A startup a gazdasági és a vállalkozói világ egyik meghatározó szereplője, a pontos fogalmi meghatározását azonban kevesen ismerik. Dolgozatomban ismertetem a startup definícióját, kialakulásának történetét, valamint a startupok életszakaszait. Bemutatom milyen finanszírozási nehézségek állnak fent az egyes életszakaszokban, továbbá azt, hogy milyen finanszírozási lehetőségek léteznek. Kérdőíves kutatást végeztem, amelynek célja a kitöltők ismeretének felmérése a startup ökoszisztémával kapcsolatban. Vizsgálom továbbá a válaszadók nyitottságát és hajlandóságát egy startup vállalkozás indítására. Zárásként megfogalmazom a levont következtetéseket.

Leírás
Kulcsszavak
startup, vállalkozás, vállalkozó, innováció, növekedés
Forrás