Multiple-tau hardware korrelátorok implementálása FPGA kártyára FCS és FCCS mérésekhez

Dátum
2012-06-14T09:52:35Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az elmúlt évtizedekben a fluoreszcencia korrelációs és keresztkorrelációs spektoszkópia (FCS, FCCS) széleskörűen elterjedt biofizikai módszerré vált molekulák mozgásának és kölcsönhatásainak tanulmányozására. TDK dolgozatomban egy multiple- hardware korrelátort írok le, amelyet FCS és FCCS mérések auto- és keresztkorrelációs számításaihoz fejlesztettünk ki. Ütemező eljárásunk alkalmazása révén a korrelátor egyetlen lineáris korrelátor blokk segítségével számítja ki két detektor jelének auto- és keresztkorrelációs függvényeit 400 ns időfelbontással. A korrelátort LabVIEW környezetben implementáltuk egy National Instruments gyártmányú FPGA (field programmable gate array) kártyán.

Leírás
Kulcsszavak
fpga, keresztkorrelátor, autokorreláció, multiple-tau
Forrás