Szülői kompetencia fejlesztésének lehetősége egy család- és gyermekjóléti szolgálat Baba- Mama klubján keresztül

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az utóbbi években az OECD országokban, és hazánkban is a politika figyelmének felélénkülése tapasztalható a kisgyermekek gondozása, nevelése iránt. Felismerték, hogy az egész világ jövője a gyermekektől függ. Fontos, hogy már ebben az életkorban biztosítsuk a gyermekek életében szerepet vállalók számára olyan fórumokat, amelyek lehetővé teszik ezen ismeretek szerzését.A család- és gyermekjóléti szolgálatokhoz érkező problématípusokból következtetni lehet a szülői kompetencia hiányosságára. Tekintettel arra, hogy a problémák több családot is érintenek, lehetőséget láttam abban, hogy csoportmunka keretében támogassuk a kisgyermeket nevelő anyákat gyermeknevelési, szülői kompetenciáik fejlődésében.

Leírás
Kulcsszavak
szociális munka, kompetenciafejlesztés
Forrás