Közjegyzői nemperes eljárások ismertetése, a hagyatéki és az élettársi nyilatkozat nyilvántartása eljárásának részletes bemutatása

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban a közjegyzői nemperes eljárásokon belül részletesen a hagyatéki eljárást és az élettársi nyilatkozatok nyilvántartásának eljárását ismertetem. Véleményem szerint a nemperes eljárásokat egységes ismérvekkel nem lehet felruházni, szemben a polgári peres eljárásokkal. Ezért döntöttem úgy, hogy dolgozatomban szeretnék rávilágítani ezen eljárásokra, továbbá a polgári eljárásjog fejlődésére. A közjegyző személye fontos szerepet tölt be az igazságszolgáltatásban, függetlenül attól, hogy ő csak jogszolgáltatást végez, mégis tevékenységével a bíróságok tehermentesítésében aktívan részt vesz, továbbá a polgári jogvita megoldásában igyekszik a felek részére olyan megoldást találni, mellyel a peres eljárást elkerülhetik, ezzel gyorsabb, költségtakarékosabb megoldást biztosítva részükre. A közjegyző személyének fontossága folyamatosan az évek során erősödött meg, melyet a közjegyzőség kialakulásának történetében mutatok be. A hagyatéki eljárás a társadalomban ismert ügy, hiszen egy családtag elvesztésével részeseivé válhatunk. Szakdolgozatomban az eljárás megindulásától teljesen a befejezéséig részletesen ismertetem, érintve örökségi kérdéseket, öröklési rendeket. Másik témakör melyet bemutatok, az élettársi kapcsolat nyilvántartásának eljárása. Úgy gondolom, hogy az élettársi kapcsolat mára már egy megszokott együttélési forma a mai társadalomban, ezért szeretnék rávilágítani arra, hogy egyes párkapcsolati formák milyen jogot és kötelezettséget adnak.

Leírás
Kulcsszavak
Közjegyzői nemperes eljárás, hagyaték
Forrás