A Nagyerdei Étterem marketing terve a járványügyi helyzetre való kockázat tekintetében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A záródolgozatomban a Debreceni Campus N. K. Kft-nél elvégzett munkámat mutatom be. A dolgozatom témája a jelenlegi járványügyi helyzetre kialakított marketing terv javaslat kialakítása, amelyet a Nagyerdei Étterem számára készítettem el. A dolgozatomban az étterem helyzetelemzését követően a piacot is szemügyre vettem. A lehetőségeket és problémákat is elemeztem, SWOT-analízis segítségével. A versenytársak elemzésén túl a marketingstratégia kiválasztásához megfelelő marketingtaktikákat is kidolgoztam. A vírushelyzetre reagálva az étterem is felkészült, erről is szó esik a dolgozatban.

Leírás
Kulcsszavak
marketing, FOSZ
Forrás