A gyermekkori mesterséges kétnyelvűség ikrek esetében (esettanulmány)

Dátum
Szerzők
Varga, Fruzsina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat középpontjában egy meglehetősen sajátos kutatási téma áll: a korai mesterséges kétnyelvűség, illetve ezen belül is az ikrek mesterséges kétnyelvűsége. A téma lényegében két nagyobb pszicholingvisztikai kutatási irányvonal (az anyanyelv-elsajátításra, illetve a kétnyelvűségre irányuló vizsgálatok) metszéspontjában áll.

Leírás
Kulcsszavak
anyanyelv, nyelvelsajátítás, kétnyelvűség, ikrek nyelvelsajátítása, ikrek kétnyelvűsége, mesterséges kétnyelvűség
Forrás