Intézmény és környezete - Egy konkrét intézmény tevékenységét meghatározó feltételrendszer feltárása, működésének elemzése

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat bemutatja a Hernádkak Községi Óvodában történt változásokat, annak kihatásait a szervezetre, a környezetére. Részletesen elemzi az intézmény hatékonyságát és eredményességét meghatározó tényezők rendszerét. Bemutatja az új Pedagógiai Programot, kiemelve benne a változásokat. Meghatározza, mik vezettek a változásokhoz, milyen külső és belső hatás érte a szervezetet. Belső feltételek a szervezet állapota, a vezetés jellemzői. A dolgozat meghatározza, hogy a vezető tevékenysége milyen hatást gyakorol az intézmény működésének eredményességére, hatákonyságára. Bemutatja a vezető személyének fontosságát az átszervezésnél. A kitűzött célokat, azok megvalósulását a szervezeten belül.

Leírás
Kulcsszavak
szervezetfejlesztés, óvoda
Forrás