Az orosz kultúra európaizációja

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A cikk, amelyet fordítottam az európaizációnak mint folyamatnak a főbb tulajdonságait, jelentőségét, valamint működési mechanizmusát vizsgálja, amely jellemző az orosz valóságra és kultúrára. A szakdolgozat a szöveghez tartozó fordítói kommentárokat, elemzést és terminusjegyzéket is tartalmaz.

Leírás
Kulcsszavak
társadalomtudományi szakfordítás, fordítástudomány, európaizáció, európai kultúra, orosz kultúra
Forrás