Konzisztens és inkonzisztens heurisztikák alkalmazásai

Dátum
2013-06-06T13:15:30Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az olvasó betekintést nyerhet az informált keresőalgoritmusok világába. Ezek az algoritmusok valamilyen tapasztalatokra alapozott speciális tudását használnak a keresés során. Ezt a ötletet, vagy stratégiát nevezzük heurisztikának. Dolgozatomban célul tűztem ki az egyes heurisztikák legfőbb jellemzőinek bemutatását. Például, mit jelent, ha egy heurisztika elfogadható, valamint, hogyan lehet jó elfogadható heurisztikus függvényeket létrehozni. Mivel egy elfogadható heurisztika lehet inkonzisztens illetve konzisztens, ezért egyik fő célom, ezen bemutatása.A dolgozatom utolsó részében célom az útkereső probléma egy lehetséges állapottér reprezentációjának bemutatása. A* algoritmus segítségével az általam implementált állapottér reprezentációban konzisztens heurisztikák alkalmazása mellett végzek kísérleteket a probléma lehetséges megoldásainak keresésére.

Leírás
Kulcsszavak
heurisztika, inkonzisztens heurisztika, konzisztens heurisztika
Forrás