A BOX-Trading Kft gazdasági elemzése

Dátum
2011-04-22T09:24:56Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozatom témaválasztásánál a szerzett szakmai tudásomra, valamint a környezeti tényezőkre támaszkodtam. A BOX-Trading Kft. 2006-2010 közötti egyszerűsített éves beszámolói illetve ezek elemzése került bemutatásra. A dolgozatom első részében ismertettem a kiválasztott vállalatot, a jellemzőivel együtt. A mérlegsorok részletes alakulása, valamint az évek közötti eltérések is külön vizsgálatot képeztek, ezen elemzésekhez kapcsolódóan került összeállításra a pénzügyi-likviditási helyzet elemzése. Itt bemutatásra kerültek az általános likviditási, rövid távú likviditási I-II-III-IV, gyorsráta, hitel fedezettségi, dinamikus likviditási, hosszú távú likviditási mutatók, a vállalkozás adósságszolgálati képességének alakulása. A likviditási mutatók vizsgálatánál a készletek, követelések, és pénzeszközök évek közötti alakulását is megvizsgáltam. A jövedelmi helyzet vizsgálatát a hozammutatók különböző szintjére a bruttó termelési érték, az anyagmentes termelési érték, a nettó termelési érték, valamint a tiszta jövedelem szintjére mutattam be. A komplex gazdasági hatékonyság alakulását az élő és holtmunka ráfordítások alapján vizsgáltam, valamint a különböző eszközhatékonyság alakulását a hozammutatóknál bemutatott szintekre külön-külön vizsgáltam. A mellékletben kerül ismertetésre a vizsgált időszakra vonatkozó mérleg és eredménykimutatás. A szakdolgozat összeállításánál az áttekinthetőbb külalaki forma megjelenítésénél a szövegszerkesztés adta lehetőségeket kihasználva a táblázatos és grafikus módszereket is alkalmaztam.

Leírás
Kulcsszavak
Likviditás, Gazdaságosság
Forrás