Az orosz állat- és növénynevek metaforikus előfordulásai az orosz szlengben

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat az orosz állat- és növénynevek használatát mutatja be az orosz szleng szókészletében, a Johnson és Lakoff féle metaforaelmélet alapján.

Leírás
Kulcsszavak
orosz szleng, szociolingvisztika, metaforaelmélet, állatnév, növénynév
Forrás