A diák munkaerő jelenléte a P-tel Call Center debreceni irodájában

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban a diák munkaerő jelenlétét a P-tel Call Center debreceni irodájában dolgozom fel. A bevezetőben ismertetek néhány alapvető előnyt a diák munkaerő foglalkoztatással kapcsolatban. A következő fejezetben bemutatom a gyakorlati helyemül szolgáló céget. Ezt követően kitérek a telephely, ahol a gyakorlatom végeztem szolgáltatásaira is. A dolgozat folytatásában az ezen irodában lévő négy diák munkakört elemzem. A záródolgozat további részében az egyik irodavezetővel és egy általa választott diákkal készített interjút értelmezem és elemzem. Az interjú témája a diák munkaerő felvétele, jelenléte az irodánál; illetve a megfelelő jelölt képességei és a dolgozó diákokkal kapcsolatos tudnivalók. Végezetül megállapítottam, hogy a gyakorlatihely kiemelkedően hatékonyan választja ki és alkalmazza a diákokat.

Leírás
Kulcsszavak
diákmunka, munkakör-elemzés, interjú, kiválasztás, kommunikáció, elemzés
Forrás