A Vissi Holt Bodrog heterogenitásának vizsgálata Cladocera közösségek által

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Világszerte egyre inkább előtérbe kerül a vizes élőhelyek védelme. Bár a zooplankton szervezetek nem tartoznak az EU-VKI által meghatározott biológiai minősítési paraméterek közé, mégis fontos szerepük van az állóvizek trofikus kapcsolataiban. A Bodrog-közben található Vissi-holtmedret sarkantyúkkal három részre tagolták, benne különböző hasznosítások folynak. Vizsgálatunk alapja, hogy megnézzük a Cladocera közösség fajkészletét szűrt zooplankton mintából és azt összehasonlítsuk a különbözően hasznosított mederrészek alapján.

Leírás
Kulcsszavak
Cladocera, Bodrog, Bodrogköz, heterogenitás, Viss, holtmeder, zooplankton
Forrás