A pedagógus stagnáló jelene és jövője. A pályaelhagyás rizikófaktorai

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A kutatásom címe A pedagógusok stagnáló jelene és jövője. A pályaelhagyás rizikófaktorai. A kutatásom alapját a közoktatásban dolgozó pedagógus kiégésének és mentális állapotának a felmérése szolgálja a szakmai önértékelés és a 21. századi elvárások tükrében, melyek hozzájárulnak a pályaelhagyás rizikófaktoraihoz, és egy új jelenséghez, a stagnáló pályaelhagyó pedagógus jelenségéhez, amely stagnáló pályaelhagyó fogalmat a jelen dolgozatban bemutatott empirikus kutatás keretén belül és azzal alátámasztva alkottam meg. Én, mint pedagógus többször elgondolkodtam, legfőképp a tanítási gyakorlatok tapasztalatai az ott látottak alapján, hogy a 21. század mit vár el a mai pedagógusoktól. Milyen kompetenciákkal és a mának megfelelő tudással kell rendelkezni pedagógusként, hogy megfeleljünk a 21. század folyamatosan változó elvárásainak? A mi feladatunk a felnövekvő generáció nevelése és oktatása a jövő számára. Úgy gondolom, ez a tiszteletreméltó feladat teljesítése ma igencsak nehéz. Minden nap egy új nap, egy új lehetőség, egy új kezdet. Ezt jól tükrözi a 21. század, hiszen az új lehetőség és kezdet a változásokat hozza el. A folyamatos változás, mely egyben fejlődésre késztet, az oktatást sem kíméli, és az oktatásban tevékenykedő pedagógusokat és tanulókat sem. Ebből kifolyólag úgy gondolom, hogy a z újkor elvárásai a pedagógusokra nézve az, hogy rendelkezzenek a mai életpályamodellnek megfelelő kompetenciákkal, a ma elvárt tudással és a 21. századi generációk számára megfelelő módszertani ismerettel, hogy ezek a generációk képesek legyenek megállni a helyüket az életben. Ez a téma nagyon foglalkoztatott, hiszen nap mint nap szembesülök az oktatási rendszer megoldatlan problémáival, legfőképp a pedagógushiánnyal. Mik lehetnek a pedagógushiány okai? Milyen út vezetett idáig, hogy mára pedagógushiány lépett fel? Miért látom azt, hogy a pedagógusok kétségbeesetten menekülnének a pedagóguspályáról, de mégsem teszik meg? A kutatási kérdéseimet a pályaelhagyás rizikófaktorai köré társítottam. A pályaelhagyás rizikófaktorait a 21. századi kihívások, az elvárások alapján vizsgáltam az ehhez társuló mentális problémák (stressz, kiégés és önértékelési problémák), illetve a pályán eltöltött évek függvényében. A pályaelhagyó pedagógusok közül két állítottam fel: stagnáló pályaelhagyók és határozott pályaelhagyók.

Leírás
Kulcsszavak
stressz, kiégés, pályaelhagyás, stagnálás, rizikófaktorok
Forrás