Az értelemalakzatok megjelenése és szerepe Nemes Nagy Ágnes verseiben

Dátum
Szerzők
Gál, Gergely
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban az értelem működését és különböző szerepeit vizsgálom Nemes Nagy Ágnes költészetében. A felmerülő kérdések és problémák kiindulópontja az értelem működésének részletesebb bemutatása lesz a Kettős világban című kötet elemzésre kerülő versei alapján. Az életműben folyamatosan visszatérő kérdés az emberi értelem szerepe és helyzete, melyet mindig más megközelítéssel gazdagít, és más viszonylataiban jelenít meg a Nemes Nagy Ágnes poétikája. Igyekszem kimutatni, hogy a korábbi versek felfedezései hatással vannak a kései versalkotás módszertanára, mely végül azt eredményezi, hogy a világhoz és az ismeretlenhez való viszonyulás az addigiaktól egy teljesen eltérő perspektívából kerül megközelítésre.
Leírás
Kulcsszavak
értelem, elme, intellektuális
Forrás