Felelősség más személy károkozásáért

Dátum
Szerzők
Biró, Tamás
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az 1959. évi IV. törvény több-kevesebb változtatással ugyan, de több mint fél évszázadon át töltötte be a magánjogi viszonyok szabályozásának szerepét. A technológiai fejlődés komoly társadalmi változásokat eredményezett, és a toldozott-foldozott kódex megérett az újrakodifikálásra. A 2013. évi V. törvény kísérletet tett a mai jogviszonyaink korszerű szabályozására, mely remélhetőleg még hosszú évtizedekig hatályban maradhat. A Törvénykönyv mindig a kár megtérítését tartja szem előtt a kimentési okokkal szemben. A dolgozat károkozás bekövetkezése esetén a kár megtérítése, a cselekményért való helytállási felelősség kérdését dolgozza fel.
Leírás
Kulcsszavak
kártérítés, kár
Forrás