Openness and growth Nyitottság és növekedés

Dátum
Szerzők
Földvári, Péter
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Absztrakt
Leírás
The classical theory of commerce encourages the liberalization of international trade on the grounds that this contributes considerably to the growth of welfare. This study sets out to explore this hypothesis empirically by analysing the relationship between external market openness and per capita GDP examined in twenty-two OECD countries between 1950 and 2000. The results bear out to support the existence of a positive correlation. The novelty of the study is that the author pays special attention to the temporal aspects of the interaction between openness and per capita GDP which can be characterised in terms of a nonstationary and nonlinear trend, as expected.
A klasszikus kereskedelemelmélet azon az alapon szorgalmazza a nemzetközi kereskedelem liberalizálását, hogy az jelentősen hozzájárul a jólét növekedéséhez. A tanulmány ennek a feltételezésnek az empirikus vizsgálatát tűzi ki célul a külpiaci nyitottság és az egy főre jutó GDP közötti kapcsolat elemzése révén, amelyet egy 22 OECD-tagállamból álló mintán az 1950-2000 közötti időszakra végez el. Az eredmények megerősítik a pozitív kapcsolat létét. Továbblépést jelent a korábbi munkákhoz képest, hogy a szerző külön figyelmet fordít a nyitottság és az egy főre jutó jövedelem közötti kapcsolat időbeli lefolyására, amely a várakozásoknak megfelelően nem stacionárius és egy nemlineáris trenddel jellemezhető.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények