Különböző NPK műtrágyázás hatása a kukorica hibridek termésére és az állománysűríthetőségére, réti talajon

Dátum
Szerzők
Hüséné Ágoston, Katalin
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Diplomadolgozatomban 2012. és 2013. évek kísérleti eredményei alapján elemeztem a különböző műtrágyázás hatását a kukorica hibridek termésére és állománysűríthetőségére. Mindkét évben 8 különböző genetikai tulajdonsággal rendelkező és különböző tenyészidejű kukorica hibridet vizsgáltam a kontroll (műtrágyázás nélküli), az N 80, P2O5 50, K2O 60 és ennek kétszeres adagja az N 160+PK kezelések, valamint öt különböző (50, 60, 70, 80, 90 ezer tő/ha) állománysűrűség mellett. A parcellánkénti szemes termést a betakarítás után 14 %-os víztartalmú t/ha-os terméseredményekre számoltam át. A kapott adatok kiértékelése kéttényezős variancia-analízissel és parabolikus regressziós analízissel történt. A kukorica napjainkban és a jövőben is meghatározó szerepet fog betölteni az emberek életében, ezért fontos feladatunk megtalálni azokat a lehetőségeket (ilyen lehet a tőszámsűrítés, tápanyag-utánpótlás mennyisége), melyekkel a termés növelhető, hogy az egyre csökkenő szántóterületen elegendő kukoricát tudjunk termelni.
Leírás
Kulcsszavak
tápanyag, kukorica, tőszám, termés
Forrás