A végrehajtási perek speciális szabályai és gyakorlati kérdései

Dátum
Szerzők
Matyi, Elizabet
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A végrehajtási perek fontosabb perrendtartás szerinti változásainak áttekintése a garanciális intézményeken át egy olyan képet alkot a hatályos perrendtartásunkról, amely hatékonyan alkalmazható a garanciális intézményei segítségével. Valamennyi a gyakorlat során kialakult szabályozás kiegészítéseként megjelent Ítélőtábla, Törvényszék és Kuria által hozott határozat, amelyek áthidalást hoztak létre azon jogszabályok hatékony alkalmazására, amelyek megengedőek a jogszabályban. A határozatokból látható, hogy helyenként szigorítást és pontosítást igényelnének annak érdekében, hogy ne maradjon lehetőség azok megkerülésére. A pergazdaságosság követése az eljárásokban magával hozza a költséghatékonyságot is, amely nem csak a felek költségeinek csökkentését eredményezi, de az állam által előlegezett költségeket is. A költségeken túlmenően, a pergazdaságosságból kifolyólag az ésszerű időn belül történő eljárások lefolytatása a felek gyorsabb kielégítése által jogaik hatékony védelmét és a jogszolgáltatásba vetett bizalmát is erősíti.
Leírás
Kulcsszavak
Végrehajtási perek, perrendtartás
Forrás