Asztali és élő szerepjátékosok karakterválasztása személyiségjellemzőik és megküzdési módjuk összefüggésében

Dátum
Szerzők
Donkó, Anna Zsófia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az általam bemutatott kutatás abból a célból született, hogy bővebb ismereteket szerezzünk a hazai szerepjátékos közösségről, illetve megtudjuk, különbözik-e a nem játszók személyisége a szerepjátékosokétól, milyen különbségek mutatkoznak a játékosok és az általuk megalkotott karakter problémakezelési stílusa között, illetve, hogy a két különböző formájú játékba való bevonódás között kimutatható-e különbség. Az eredmények megerősítették a szakirodalomban a szerepjátékosok személyiségéről valamint problémamegoldásáról foglaltakat: a szerepjátékosok és nem szerepjátszók személyisége igen kis mértékben különbözik. A szerepjátékosok és karaktereik konfliktuskezelési stílusa közötti jelentős különbségeket találtam, ez az eredmény pedig arra utal, hogy ez a tevékenység lehetőséget teremt a játékosok számára más, sajátunktól eltérő problémakezelési módszerek elsajátítására. Az asztali és élő szerepjátékosok játékba való bevonódásának mértékében nem találtam különbséget.
Leírás
Kulcsszavak
szerepjáték, Big Five, megküzdés, flow
Forrás