Interdependence between government redistribution and economic growth in the long run Az állami újraelosztás és a gazdasági növekedés hosszú távú összefüggései

Fájlok
Dátum
Szerzők
Nádasi, Levente
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Absztrakt
Leírás
The present paper aims to study changes in the degree of government redistribution with an institutional, historical, statistical and model-like approach. I investigate the impact of changes in redistribution on long-term economic growth in 30 European countries. It is generally stated that government spending/GDP ratio has been continuously increasing (in terms of trend) in Europe since the 1870s. I examine how the size of the states affects economic growth, and what other factors influence the long-run relationship between these two variables. My hypothesis is that in developed countries with high governmentredistribution it has been an impediment to economic growth in the long run. Finally, I illustrate this hypothesis with a statistical analysis of 30 European countries. Journal of Economic Literature (JEL) Classification: E66, H62, C10
Jelen tanulmány célja, hogy intézményi, történeti, modellszerű és statisztikai megközelítésben tanulmányozza az állami újraelosztás mértékének változását, és azt, egyes országokban az újraelosztás változásamilyen hatással van a hosszú távú gazdasági növekedésre. Általánosan kijelenthető, hogy Európában az 1870-es évek óta napjainkig folyamatosan (trendjét tekintve) nő a kormányzati kiadások GDP-hezviszonyított aránya. Megvizsgálom, milyen csatornákon keresztül hat az állam mérete a gazdasági növekedésre, illetve milyen egyéb tényezők befolyásolják a két változó hosszú távú kapcsolatának természetét. Hipotézisem szerint a fejlett államokban a magas állami újraelosztás hosszú távon már gátolja a gazdasági növekedést. Ezt igyekszem belátni 30 európai ország statisztikai elemzéséből is. Journal of Economic Literature (JEL) kódok: E66, H62, C10
Kulcsszavak
állami újraelosztás, gazdasági növekedés, államadósság, government redistribution, economic growth, public debt
Forrás
Gyűjtemények