"Több, mint fiatalos romantika vonzott."

Dátum
Szerzők
Tóth, Tímea Etelka
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom célja alapvető választóvonalak mentén megvizsgálni Szenes Hanna életét arra keresve a választ, hogyan jutott el egy budapesti jómódú fiatal zsidó lány a háború fergetegébe, s visszatérve a háború poklába, miként végezhette mártírhalállal a brit hadsereg főhadnagyaként? A dolgozatom első részében Szenes Hanna naplóját elemzem és megvizsgálom a magyarországi zsidótörvények családjára gyakorolt hatásait. Ezután ismertetem a modern értelemben vett cionizmus elméleti fejlődését és intézményesülési folyamatát, majd Hanna cionizmussal való kapcsolatát, amit az alija és Erec Jiszráel a lány életében betöltött szerepének elemzése követ. A dolgozat második részében Hanna kiképzésének, küldetésének és halálának körülményeit történelmi kontextusba helyezve vizsgálom, mely során segítségül veszem társai és édesanyja az eseménysorozatban betöltött szerepének elemzését és a Hannát elítélő vezetőbíró népbírósági perét. A dolgozat utolsó részében Szenes Hanna magyarországi és nemzetközi szintű emlékezetének néhány vonását ismertetem.
Leírás
Kulcsszavak
Szenes Hanna, napló, cionizmus, SOE, küldetés, II. világháború, kivégzés, emlékezet
Forrás