A hatalom eltérő mértékének hatása a hatékony döntéshozatalra

Dátum
Szerzők
Szilágyi, Zsófia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Kutatásunk során a hatalom birtoklásának vagy hiányának dichotóm elkülönítését felülírva egy, a hatalmi fékek különböző mértékeinek manipulálása által elért, hármas elkülönítést használatunk, mely által azt vizsgáltuk, hogy a kis, közepes és nagy hatalomra való előhangolás milyen hatással van a döntéshozatalra. Központi célunk volt tehát egy szituációs döntéshozatali feladat által kideríteni azt, hogy az egyének milyen hatalmi státusz birtokában hozzák a leghatékonyabb és legjobb forráskihasználással járó döntést. Előzetes feltevésünk szerint a hatalom közepes szintje a közösségi haszon tekintetében hatékonyabb döntéshozatalt von maga után a hatalom kis és nagy szintjéhez képest. Ezen felül a vizsgálat keretein belül foglalkoztunk a szubjektíven észlelt hatalommal, az úgynevezett egyéni vagy közösségi hatalmi beállítottsággal és a társas értékorientációval is.
Leírás
Kulcsszavak
hatalom, döntés, döntéshozatal, szubjektív hatalomérzet, hatalmi koncepció, társas értékorientáció, értékorientáció, három hatalmi szint
Forrás