A visszterhes vagyonátruházási illeték szabályozása

Dátum
Szerzők
Szabó, Máté
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Témaválasztásomon nem kellett sokat gondolkodnom, ugyanis valamennyi jogág közül mindig is a pénzügyi jog lebilincselően érdekes és komplex világa volt szívemhez az egyik legközelebb álló jogág. Már egészen kicsi koromtól izgalmasnak találtam például az adózás, adóztatás rendkívül szövevényes és egyben érdekfeszítő jogintézményeit. Az illetékjog pedig szervesen kapcsolódik az előbb említett érdekes és komplex világhoz, valamint nem elhanyagolhatóan igen fontos szerepe van szakképzésem tárgya, az ingatlanok és az azokkal kapcsolatos jogi szabályozások vonatkozásában. Szakdolgozatom első fejezetében az egyes jogértelmezési metódusok közül a nyelvtani, történeti és összehasonlító jogértelmezést hívom segítségül. Ugyanezen fejezet első felében a hangsúlyt az illeték fogalmának meghatározására, rövid jogtörténeti áttekintésére, valamint. az adókkal és díjakkal történő összehasonlítására helyezem.A fejezet második felétől az 1990. évi XCIII. törvény struktúráját követve a törvény általános rendelkezéseit veszem górcső alá. Dolgozatom második fejezetében a munkám fókuszában álló visszterhes vagyonszerzési illetéket, illetve annak egyes elemeit igyekszem kifejteni. A harmadik részben az anyagi jog világát elhagyva, az eljárási jog felé veszem az irányt annak érdekében hogy a visszterhes vagyonszerzési illeték szabályozása gyakorlati szempontból is sokkal átláthatóbb legyen. Szakdolgozatom célja egyrészt hogy az illeték általános szabályaitól, a visszterhes vagyonszerzési illeték speciális szabályai felé haladva egy letisztult, de átfogó képet kapjak a visszterhes vagyonszerzési illeték jelenlegi hazai szabályozásáról. Másrészt az hogy a jelenleginél is szélesebb rálátásom legyen a pénzügyi jog - azon belül is az illetékjog - rendszerére.
Leírás
Kulcsszavak
vagyonszerzés, illeték, pénzügy, adó
Forrás