A Teva GyógyszergyárZrt. és a Richter Gedeon Nyrt. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének összehasonlítása

Dátum
Szerzők
Tircsi, Hajnalka
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatomban a vállalkozások vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére vonatkozó elemzéseket mutattam be. Fontosak ezek a cégek és befektetők számára, hiszen a vállalat mindennapi működésére vonatkozóan kaphatnak információkat általuk. A mutatókat két gyógyszergyár adatainak felhasználásával számoltam, majd elemeztem és összehasonlítottam őket. Mivel mindkét cég egy alágazatban van, így jó összehasonlítási alapot nyújtanak. A vállalatok jelentős szerepet játszanak a hazai gazdasági termelésben, és próbálják minél jobban kiszolgálni a hazai vevőket.
Leírás
Kulcsszavak
gyógyszergyártás, mutatók, vállalkozások
Forrás