"Szolgálok kegyelmednek"

Dátum
Szerzők
Tóth, Gabriella
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A koraújkori magyar történelem hallatán sokakban elsőnek az oszmánok jelenléte az instabil politikai helyzet és a három részre tagolt Magyarország képe jelenik meg. Dolgozatom a 17. század és azon belül is I. Rákóczy György udvarának olyan elemeit kívánja vizsgálni, amelyről kevésbé tesznek említést a korszakkal kapcsolatos kötetek. A nemesi udvartartások-udvarok ritkán emlegetett része az istálló, azok lakói és a velük foglalkozók, akiket és amiket, komolyabban szeretnék nagyító alá venni. Maga a vizsgálat elsősorban az utazó udvartartásra terjed ki. A vadászat az egyik olyan szabadidős tevékenység, ami komolyan megfigyelhető a főurak életében, mindehhez állati segítséget is igénybe vettek. A legfontosabb, ami nélkül elképzelhetetlen volt egy ilyen esemény: az a ló, a vadak gyors követése és a közlekedés céljából, másik komoly segítség a zsákmány elejtését szolgáló kutyák illetve a vadász madarak voltak.
Leírás
Kulcsszavak
I. Rákóczy György, vadászat, lovászok
Forrás