A személyiségi jogok védelme

Dátum
Szerzők
Rojnik, József János
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom fő célja az volt, hogy megfelelően bemutassam a személyiségi jogok védelmét a polgári jogban. A dolgozat megírása folyamán törekedtem arra, hogy érthető legyen annak olvasata, az bárki számára megfelelő információt nyújtson a témával kapcsolatban. A dolgozat első szakaszában a személyiséget, mint fogalmat mutattam be, amely azt megpróbálja elhelyezni úgy, hogy a későbbiek folyamán megfelelően tudjuk értelmezni a polgári jogban. Ezt követően ismerhettük meg a polgári jogban a személyiség szerepét, annak fogalmát. Majd ezt folytatva kitértem a személyiségi jogok védelmére, amelyből kiderül, hogy a személyiségi jogok védelmét a polgári jog az Alaptörvényből vezeti le
Leírás
Kulcsszavak
személyiségi jog, képmás, hangfelvétel
Forrás