Önállóan, de mégis együtt a Hajdúhadházi Támogató Szolgálattal

Dátum
2011-05-06T07:06:08Z
Szerzők
Remenyik, Nóra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban részletesen elemzem a fogyatékkal élők helyzetét, az önálló életvitel, mint szemléletmód jellemzőit. A támogató szolgáltatás működését, alapelveit segítségnyújtásának szerepét a fogyatékkal élők életében és nem utolsó sorban, hogy miként is valósul meg mindez Hajdúhadház városában. Dolgozatomban keresem arra a választ, hogy egy olyan kis városban, mint Hajdúhadház a fogyatékkal élők problémáján, hogyan lehet javítani melyek azok az eszközök és lehetőségek amelyekkel ezen hátrányos helyzetű célcsoporton segíteni tudunk. A Támogató szolgálat működésén belül megismerni azokat a módszereket, amelyek elősegítik, hogy a fogyatékkal élő emberek önálló életvitele biztosítva legyen. A célom a dolgozat elkészítésével az lenne, hogy megvizsgáljam, mennyire segíti elő a Hajdúhadházi Támogató Szolgálata a fogyatékkal élők számára az önálló életvitel biztosításának feltételeit. Mennyire sikerül érvényesíteni a városunkban az önrendelkező életvitel szemléletmódját. A dolgozatomban kérdőíves kutatással elemeztem a fentiekben leírtakat. Kutatásom során észleltem, hogy a Hajdúhadházi Támogató Szolgálat a személyi segítés, szállítás, információnyújtás, tanácsadás keretein belül mindent megtesz a fogyatékkal élőkért, de ezek az eszközök azonban nem jelentenek megoldást a sérültek problémáira csupáncsak enyhítik azt.
Leírás
Kulcsszavak
önállóéletvitel, fogyatékkal élők
Forrás