A Penicillium chrysogenum által termelt kis molekulatömegű antifungális fehérje (PAF) élettani szerepének a felderítése

Absztrakt
A Penicillium chrysogenum fonalas gomba termel egy 6,25 kDa molekulatömegű, bázikus, ciszteinben gazdag fehérjét a PAF-ot, amely számos humán- és növénypatogén gomba, valamint az Aspergillus nidulans fonalas modell szervezet növekedését is gátolja. Az elmúlt másfél évtizedben széles ismeretanyag gyűlt össze a PAF szenzitív mikroorganizmusokra kifejtett hatásáról a fehérje termelő szervezetben betöltött élettani szerepe azonban feltáratlan maradt. Új kutatási irányként célul tűztük ki a P. chrysogenum - PAF kapcsolat megvilágítását. Kimutattuk, hogy a paf gén expressziója térben és időben szabályozott a mitospórafejlődés alatt. Feltártuk, hogy a PAF fokozza a brlA gén expresszióját, ezen kersztül serkenti a P. chrysogenum mitospórafejlődését. Ugyanakkor a PAF-termelés nincs hatással a szénéhező süllyesztett P. chrysogenum tenyészetek autolízisére. Doktori munkám keretében lehetőségem nyílt a PAF, szenzitív organizmusokban kifejtett hatásmechanizmusának a tanulmányozására is. Megállapítottuk, hogy a PAF SrrA-val kapcsolt jelátviteli rendszeren keresztül fejti ki antifungális hatását a NikA hisztidin kináz, illetve az SskA-HogA/SakA útvonal közreműködése nélkül. Kísérleteink arról tanúskodnak, hogy a PAF ígéretes eszköze lehet a sejthalál szignálok feltérképezésének, valamint új atifungális szerek kifejlesztésének. A PAF antifungális hatása a hatékonyabb konídium-termeléssel kombinálva, ugyanakkor elősegíti a P. chrysogenum alkalmazkodóképességét a változó környezeti feltételekhez, szelekciós előnyt biztosítva a konkurens mikroorganizmusokkal szemben.The filamentous fungus Penicillium chrysogenum secrets a low molecular mass (6,25 kDa), cysteine-rich and cationic protein PAF, which exhibits cytotoxic activity towards a variety of filamentous fungi, among them zoo- and plant pathogens and the model organism Aspergillus nidulans. Our research group is working with PAF for 15 years. Growth inhibition spectrum and mechanizm of action of the protein were studied assiduously, but the significance of its production in P. chrysogenum cultures remained unclear. Our aim was to investigate the physiological role of PAF production in P. chrysogenum cultures. Our investigation revealed, that the expression of the paf gene is spatially and temporally regulated during asexual development. Our data indicate that PAF enhances conidiation in P. chrysogenum by modulating the expression of brlA, the central regulatory gene for mitospore development. In the same time autolysis of the carbon-starving submerged P. chrysogenum cultures is not affected by PAF production. I had the opportunity to investigate the antifungal mode of action of PAF, as well. We found that the antifungal effect of the protein is transmitted by an SrrA-dependent system other than NikA-SrrA phosphorelay and without the involvement of SskA-HogA/SakA signaling. Our results indicate that PAF is a valuable tool in mapping novel cell death signaling pathways in filamentous fungi, which may lead eventually to the development of new-type antifungals. In the same time the antifungal effect of PAF in combination with a highly efficient propagation of conidia undoubtly provides a fitness mechanism to P. chrysogenum and an ecological advantage over concurring organisms.
Leírás
Kulcsszavak
Penicillium chrysogenum, két-komponensű jelátviteli rendszer, autolízis, konidiogenezis, aszexuális szaporodás, antifungális fehérje PAF, two component signaling, autolysis, conidiation, asexual development, antifungal protein PAF
Forrás