A cervicalis és thoracalis gerinc, valamint a mellkas mobilitásának összehasonlítása alsó és felső tagozatos általános iskolások körében

Dátum
Szerzők
Mészár, Laura
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Napjainkban az ülő életmód káros hatásai már a gyerekek körében is megfigyelhetőek, ugyanis a nap legnagyobb részét ülve töltik. Vizsgálatunk célja volt, hogy felmérjük és összehasonlítsuk az alsó és felső tagozatos általános iskolás tanulók életmódbeli és testmozgási szokásait, valamint gerincmozgásait, megvizsgálva, hogy az intervenció hatására befolyásolható-e a gerinc mozgástartománya, illetve testtartásuk. Feltételeztük, hogy az intervenció hatására a nyaki és háti gerinc mozgásterjedelme, valamint a mellkas kitérése pozitívan fog változni, illetve ez a változás nagyobb mértékű lesz a 3. osztályos tanulók körében, a 6. évfolyammal összehasonlítva. Feltételeztük továbbá, hogy nincs különbség a vizsgált paraméterek esetében a nemek közötti összehasonlítás során. A hallgatók az Ibolya Utcai Általános Iskolából kerültek beválogatásra, összesen 91 tanulót mértünk fel. A felmérés során önkontroll és eset-kontroll összehasonlítást végeztünk. Az intervenciós csoport egy 12 hetes tornaprogramban vett részt, heti 1 alkalommal. A gyakorlatsort úgy állítottuk össze, hogy tartalmazzon izomerősítő, tartáskorrekciós gyakorlatokat, de leginkább a nyújtó jellegű- és légző gyakorlatokra fektettünk nagy hangsúlyt. A tornát megelőzően és követően felmértük a gyerekek gerinc mobilitását, valamint testtartását. Kérdőív segítségével tájékozódtunk a tanulók életmóddal és testmozgással kapcsolatos szokásairól. Az intervenciós és kontroll csoport között a tornaprogram elején nem találtunk szignifikáns különbségeket. A tornaprogram a vizsgálatok alapján a 3. és 6. évfolyamban egyaránt hatásos volt. Hipotézisünket, mely szerint az intervenció hatására a nyaki és háti gerinc mozgásterjedelme, valamint a mellkas kitérése pozitívan fog változni, részben alátámasztottuk. Feltételezésünket, mely szerint fiatalabb korban jobb eredményeket tudunk elérni, alátámasztottuk. A nemek közötti összehasonlítás során találtunk eltérést a lányok és a fiúk között bizonyos paramétereknél. Összességében elmondhatjuk, hogy a tornaprogram hatásos volt, azonban a program hosszának növelésével jobb eredményeket tudtunk volna elérni. Arra a következtetésre jutottunk, hogy minél fiatalabb korban kezdjük el a tornát, annál hatékonyabban tudjuk befolyásolni a gerinc mobilitását.
Leírás
Kulcsszavak
Gerincmobilitás
Forrás