Az agrár-környezetvédelem vizsgálata, különös tekintettel az Észak-alföldi régióra

Dátum
2009-03-16T10:36:30Z
Szerzők
Horváth, Gabriella
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom legfőbb célja a mezőgazdaságon belül az agrár- környezetgazdálkodási intézkedések- ezen belül is az ökológiai célprogram- ismertetése és részletes bemutatása. Ezen intézkedések több célprogramon keresztül valósulnak meg, melyek legfontosabb célja környezetkímélő gazdálkodási formák elterjedése, a környezetterhelés csökkentése, környezet- és természetvédelmi célok megvalósítása a gazdálkodók önkéntesen tett vállalásai alapján. Mindezek vonzata az egészséges élelmiszer és nem utolsósorban a vidék népességének megtartása. Az agrár-környezetgazdálkodási intézkedések vizsgálatához kiszámoltam az egyes célprogramok megoszlását a régió megyéiben. Számításaim azt az eredményt mutatták, hogy az alapszintű szántóföldi célprogram áll az első helyen két megyében is, míg az ökológiai program csupán 5- 15 %- ot ér el. Azok a gazdaságok, amelyek kedvezőtlen termőhelyi adottságokkal rendelkeznek és emiatt a hagyományos agrártermelésben kevés esélyt látnak a megmaradásra, választhatnák az ökológiai gazdálkodásra való áttérést. A debreceni Biopiacra tett látogatásom során számomra egyértelműen kiderült, hogy bizonyos célok - a gazdálkodás sikere, a vidéki életminőség javítása, elfogadható jövedelem és életszínvonal a mezőgazdaságból élők számára - megvalósításához elengedhetetlen eszköz a támogatások megfelelő kihasználása. A támogatási rendszer az egyik, ha nem az egyetlen olyan eszköz, amivel változtatni lehet a mezőgazdasági termelés céljain, így fenntarthatóvá tenni azt, és összességében hozzájárulni az egész közösség jobb létéhez.
Leírás
Kulcsszavak
környezetvédelem, agrár- környezetgazdálkodás, kológiai gazdálkodás
Forrás