Vezetők eltérő települési környezetben

Dátum
Szerzők
Pór-Tóth, Anita
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozat témaválasztását a különböző települési iskolák között megfigyelhető változások indokolták. A közoktatás rendszerének folyamatos alakulása jelentős befolyással bír az intézményvezetők tevékenységére. Egy hajdúböszörményi és a hortobágyi általános iskola nevelőtestületének viszonyának vizsgálatára került sor az intézmény vezetésével kapcsolatban. A feltárt adatok elemzésének célja, hogy megvilágítsa, a pedagógusok milyen véleményt formálnak az intézmény vezetéséről, milyen elvárásokat támasztanak a vezetővel kapcsolatban. A dolgozatban az intézményben dolgozó pedagógusok véleményeit felhasználva az intézményvezetés kívánatos és valóságos tulajdonságai kerültek bemutatásra. Emellett az intézmény légköre, az igazgató megítélése, a pedagógusokhoz való viszonya is megjelenik.
Leírás
Kulcsszavak
intézményvezetés, közoktatás, intézményi légkör
Forrás