Alessandro D'Avenia L'Appello című regény részleteinek fordítása és fordítástechnikai elemzése

Dátum
Szerzők
Barta, Dalma Evelin
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban egy olasz nyelvű regény részleteinek műfordítására vállalkoztam: a dolgozat tartalmazza a forrásnyelvi-, valamint a célnyelvi szöveget és a fordítás során alkalmazott fordítói műveletek részletes bemutatását.
Leírás
Kulcsszavak
fordítástudomány, fordítási műveletek
Forrás