Klaszterező algoritmusok hatékonyságának vizsgálata hosszúsági és szélességi fokok esetén

Dátum
Szerzők
Sárvári, Dániel
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban a K-közép és DBSCAN klaszterező algoritmusok hatékonyságát vizsgálom, egy földrajzi hosszúsági és szélességi fokokat tartalmazó adatkészlet segítségével. Az adatkészletben található koordináták Amerikai Egyesült Államokban rendőrök által elkövetet gyilkoságok helyszíneit örökítik meg. A dolgozat keretein belül bemutatásra kerül a két algoritmus és ezek hatékony felhasználásához szükséges eszközök. A klaszteranalízis eredményei vizualizáció és együtthatók segítségével kerülnek kiértékelésre. Célom az, hogy a dolgozat végére átfogó képet biztosítsak a két algoritmus működéséről és azok hatékonyságáról a kétdimenziós térben.
Leírás
Kulcsszavak
klaszteranalízis, adatbányászat, k-közép, dbscan
Forrás