A képviselő-testület működése.

Dátum
2011-05-06T08:18:58Z
Szerzők
Tóth, Erika
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom első részében a helyi önkormányzati rendszer kialakulását mutatom be.Majd rátérek a képviselő-testület jogállására, működésének jellemzőire, az alakuló üléstől kezdve a döntések meghozataláig, kitérve a törvényességi ellenőrzésre, a testületi működés alapdokumentumaira. Hangsúlyos szerepet kap dolgozatomban a polgármester. Különös hangsúlyt kapnak a szakdolgozatban az Alkotmánybírósági határozatok. A dolgozat végén írok településemről Pocsajról, ahol mi is szembesülünk a problémákkal, a reformokkal.
Leírás
Kulcsszavak
képviselő-testület, polgármester
Forrás