Kvantumpontokat tartalmazó aerogélek előállítása, jellemzése, és katalizátorként történő felhasználhatóságuk feltérképezése

Dátum
Szerzők
Csordás, Gergő
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A nanométeres tartományban lévő, rendkívül toxikus CdS kvantumpontokat egy esetleges víztisztítási eljárás során semmilyen ma használatos eljárással (pl. szűréssel) nem lehet eltávolítani. Emiatt kívánatos őket egy szilárd fázishoz rögzítve immobilizálni, amit már könnyen kiszűrhetünk. Szakdolgozatom témája a CdS kvantumpontok előállítási módjának javítása, szilika aerogél mátrixban történő immobilizálása, és a szabad és a rögzített kvantumpontok aktivitásának és hatékonyságának a vizsgálata. Emellett munkámban módszert keresünk a textilipar által kibocsátott szerves festékek minél hatékonyabb degradációjára.
Leírás
Kulcsszavak
kvantumpont, aerogél, fotokatalízis, katalízis
Forrás