Franchising az elméletben és a gyakorlatban

Dátum
2011-10-14T09:14:32Z
Szerzők
Kurdits, Tamás
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban arra törekedtem, hogy a hazánkban is egyre népszerűbbé váló franchise vállalkozási formai elméleti és gyakorlati sajátosságait összefoglaljam. A szakirodalmi áttekintésben arra törekedtem, hogy a franchisinggal kapcsolatos alapfogalmakat és egy hálózat felépítésének alapmodelljeit ismertessem. A jelenlegi törvényi szabályozás nem- vagy csak kis mértékben- terjed ki konkrétan a franchise vállalkozási formára. Ennek folytán a hálózatok sokszínűsége nem teszi azt lehetővé, hogy egy általánosan alkotott kép alapján minden hálózat működését átláthassuk. A Franchising Európai Etikai Kódexe azonban törekszik arra, hogy egy tisztességes verseny jöjjön létre a franchise piacon, valamint arra, hogy az egy hálózatban tevékenykedő felek ne legyenek egymás által elnyomva. A Magyar Franchise szövetség általános munkássága is abban teljesedik ki, hogy az európai gyakorlatnak megfelelően támogassa a valódi franchise rendszerben működő hálózatok munkáját. A szakirodalom áttanulmányozása során az a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy relatív kis tőkeberuházással lehet e sikereket elérni a Magyar franchise hálózatok piacán, mint belépő új átvevő. A kutatásommal és gazdasági kalkulációimmal sikerült megválaszolnom a kérdést. Kutatási munkám eredményeiből nem csak az derül ki, hogy egy adott franchise egység milyen módon lehet sikeres, hanem azt is, hogy az egység mögött álló hálózati tevékenység, és a kettejük közt működő vállalkozási tevékenység, mennyire felel meg a szakirodalomból megismerhető működési jellemzőknek. Az elért eredmények alapján azt mondhatom, hogy a franchise vállalkozási forma nem csak egyéni vagy csoport szinten– gondolok itt a franchise egységekre és a mögöttük álló hálózatokra-, de nemzetgazdasági szinten is jelentős. Hisz a folyamatosan növekvő munkanélküliséget, a közszférában, az utóbbi időben történt, és a jövőre vonatkozóan megjósolt leépítések csak növelni fogják. Emiatt a nemzeti érdekünk is az, hogy a sikeres vállalkozások alapításával a munkaképes emberek minél nagyobb számban legyenek foglalkoztatva. Az utánuk fizetendő adók és járulékok az állami bevételeket gyarapítanák. Valamint szükségünk van arra, hogy a válságot követően olyan kép alakuljon ki az országról, hogy szívesen fogadjuk, és támogatjuk az új befektetéseket. Ez nem csak egy-egy franchise egység megnyitását tenné lehetővé, hanem új hálózatok megjelenését. Továbbá az utóbbi időben, munkalehetőségek szempontjából háttérbe szorult felsőoktatásban végzett hallgatók előtt is új lehetőségek nyílnának, hisz ahhoz, hogy egy franchise hálózat sikeresen működjön, szükség van egy, a rendszergazda rendelkezésére álló szakmai háttércsapatra is. A szakdolgozatomban végzett kutatás során megpróbáltam kifejteni a lehető legtöbb ok-okozati összefüggést, a vizsgált egység működési sajátosságaiban. Ennek részeként az egyedi földrajzi elhelyezkedésből adódó sajátosságokat is figyelembe vettem. Úgy érzem, a kapott eredmény kitűnően ábrázolja azt, hogy milyen alternatívákat kínál egy franchise hálózat a saját bevételeink növelésére és az üzleti sikereink elérésére.
Leírás
Kulcsszavak
franchise, franchising, franchisee, franchisor
Forrás