A fenntartható energiagazdálkodás megvalósításának lehetőségei a kis- és nagyméretű települések esetében a SEAP módszertan alkalmazásán keresztül

Dátum
Szerzők
Karóczkai, Emese
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban azt vizsgálom, hogy az egyes településtípusok - a kis- illetve a nagyméretű települések - vezetői számára milyen eszközök és lehetőségek állnak rendelkezésre a fenntartható energiagazdálkodás megvalósítására vonatkozóan települési szinten. A vizsgálatot Felsőtárkány és Eger Fenntartható Energia Akciótervének értékelésével kívánom elvégezni. A két város Akcióterve a Polgármesterek Szövetsége keretében kidolgozott SEAP módszertan alapján készült el. A SEAP módszertan a település méretétől függetlenül általános keretet ad a települési szintű energiagazdálkodás aktuális helyzetének felmérésére, és annak fenntartható szempontú javítására vonatkozóan. A vizsgálat arra is választ kíván adni, hogy az energiafogyasztás racionalizálása milyen lehetőségeket nyújt a helyi gazdaságfejlesztés szempontjából a település számára. A dolgozat ezzel párhuzamosan azt is vizsgálja, hogy a SEAP módszertan gyakorlati szempontból mennyire segíti az ilyen irányú fejlesztések előkészítését, továbbá azt, hogy a módszertan alkalmazása mennyire releváns a magyarországi viszonyok között.
Leírás
Kulcsszavak
Fenntartható energiagazdálkodás, Fenntartható Energia Akcióterv, EU, energia- és klímapolitika
Forrás