Tovább kísértenek-e minket szüleink mintái párkapcsolatainkban?

Dátum
Szerzők
Vincze, Dávid
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban az ellenkező nemű szülővel és a párkapcsolati partnerrel kapcsolatos tudatos és tudattalan attitűdöket vizsgáltam. Arra kerestem a választ, hogy az ellenkező nemű szülővel való kapcsolat jellegzetességei és hatásai megjelennek-e a párkapcsolati partnerrel kapcsolatban is. A kérdésre végül a Szülői Bánásmód Kérdőív, egy párkapcsolattal való elégedettség skála és a metamorfózis teszt alapján azt a választ, hogy enyhe de erősen szignifikáns összefüggés van a szülővel megélt szeretet-kötődés és túlvédés alskálákban, valamint összefüggés volt kimutatható a jó szülői bánásmód és a párkapcsolattal való elégedettség között. A metamorfózis teszt segítségével pedig azt az eredményt kaptam, hogy az emberek az ellenkező nemű szülő és a partner azonosítása terén három csoportra oszlanak: azonosítókra, ellenazonosítókra, és semlegesekre.
Leírás
Kulcsszavak
ellenkező nemű szülő és párkapcsolati partner összehasonlítása, metamorfózis teszt, szülőkomplexus, apakomplexus, anyakomplexus, párkapcsolat, tárgykapcsolat elmélet
Forrás