Eger arculatváltozásának vizsgálata

Dátum
2011-11-07T13:40:09Z
Szerzők
Balázs, Barbara
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Marketing szemszögből vizsgálom a város arculatváltozásának folyamatát, gondolva itt arra, hogy milyen eszközökkel érik el, hogy a köztudatban megváltozzon, módosuljon a már előzőleg kialakított, kialakult város image. A dolgozatomat két nagyobb részre osztottam fel. Az első nagy egységben olvasható az összes olyan definíció, amely témám megalapozását, alátámasztását szolgálja. A dolgozatom második egyben utolsó nagy egysége az úgynevezett gyakorlati rész, amely kisebb alfejezetekből fog felépülni. A gyakorlati rész magában foglalja a kérdőív kiértékelését, a promóciós eszközök felsorolását valamint Eger rövid bemutatását is. A gyakorlati rész másik felében pedig az általam elkészített kérdőívet fogom kiértékelni az SPSS program segítségével. Egy átfogó képet szeretnék adni a kérdőívek kitöltőiről, melyet szintén a program segítségével szeretnék megkapni. Lefuttatok gyakorisági eloszlásokat és kereszttábla elemzéseket, melyek alapján a felmerült kérdésekre remélhetőleg kielégítő választ tudok majd adni.
Leírás
Kulcsszavak
arculatváltozás, Image, Eger, arculat, területfejlesztés, városimage
Forrás