A Holokauszt történeti és etikai összefüggései

Dátum
2014-05-20T11:12:48Z
Szerzők
Smuta, Lilla Enikő
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat tárgyalja a Holokauszt történeti, társadalmi, gazdasági, ideológiai hátterét, a népírtás történetét és ismerteti a Holokauszt etikai vonatkozásaival foglalkozó filozófusok nézeteit.
Leírás
Kulcsszavak
Holokauszt, etika
Forrás