Likviditásmenedzsment a mezőgazdasági vállalkozásoknál

Dátum
2011-12-19T12:38:09Z
Szerzők
Juhász, Orsolya
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A diplomadolgozat témája a mezőgazdasági vállalkozások likviditásának vizsgálata. A téma a jelenlegi, pénzügyi válság által meghatározott gazdasági környezetben meglehetősen aktuális. Az utóbbi években egyre több vállalkozásnak kellett szembenéznie finanszírozási nehézségekkel, beszűkültek a külső forrásszerzési lehetőségeik. Előtérbe került a forgótőke menedzsment kérdése is, a vállalatok mennyire tudják hatékonyan menedzselni a készleteiket, követeléseiket, pénzeszközeiket és a kötelezettségeiket. A dolgozat első része elméleti összefoglalást tartalmaz a likviditásmenedzsmentről és a forgótőkemenedzsmentről. Szó esik a készpénzmenedzsmentnek a céljáról, és a dolgozat bemutatja a vállalati készpénztartás motivációit. Ezen kívül foglalkozik a vállalati tőkeszerkezettel, és az elemzés során használt pénzügyi mutatókat is ismerteti. A következő nagyobb egység a kiválasztott vállalatok likviditásának elemzése, amelyben tíz Hajdú-Bihar megyei növénytermesztéssel foglalkozó vállalkozás éves beszámolóiból számított mutatókat, és ezeknek az összehasonlító elemzését tartalmazza.
Leírás
Kulcsszavak
likviditás, likviditásmenedzsment, forgótőkemendzsment, pénzügyi elemzés, vállalati pénzügyek
Forrás