44Sc előállítása és tisztitása

Dátum
Szerzők
Leskó, Máté
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom során a Nukleáris Medicina Intézetben 44Sc izotóp előállításának és tisztításának eljárását vizsgáltam. Munkám során szilárd kalciumból ciklotronnal 44Sc izotópot állítottam elő melyet DGA gyantával tisztítottam. A tisztitást ultrapur sósav és salétromsav segítségével végeztem. Ezt követően a frakcionált elúciót 0,1M sósavval végeztem, frakciók aktivitását doziméterrel határoztam meg. A legaktívabb frakciót használtam a radiojelölésre, melyhez ammónium-acetát puffert és DOTA kelátort használtam. Megvizsgáltam a radiojelzések reprodukálhatóságát különböző 44Sc sarzsok azonos módon végzett tisztítását követően.
Leírás
Kulcsszavak
Izotóp, Szkandium
Forrás