A terhelt vallomása a büntetőeljárásban

Dátum
Szerzők
Jarkó, Zsuzsa
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom témája a terhelt vallomása a büntetőeljárásban. A terhelti vallomás ismertetése előtt fontosnak tartom a terhelt fogalmának tisztázását, ezt követően a terhelt jogainak és kötelezettségeinek részletesebb vizsgálatát. Röviden kitérek a bizonyítással kapcsolatos alapvető fogalmak ismertetésére, konkrétan arra, milyen bizonyítási eszközök, bizonyítékok használhatók fel a büntetőeljárásban és milyen bizonyítási tilalmak szerepelnek a büntetőeljárási törvényben a bizonyítékok megszerzésére vonatkozóan. A terhelt és a vádlott kihallgatásával kapcsolatos eljárásjogi szabályokat is áttekintem, amelyek között kiemelt helyen szerepel a Miranda figyelmeztetés. Dolgozatomat a beismerő vallomás és a hamis beismerő vallomás összehasonlítását követően a beismerő vallomás jelentőségének vizsgálatával zárom és bemutatom azokat a jogintézményeket, melyek a terhelti beismerés esetén alkalmazhatók a Be. rendelkezései alapján. Ezek az eljárások akár ösztönözhetik is a terheltet a beismerő vallomás megtételére, illetve a büntetőeljárásban való közreműködésre.
Leírás
Kulcsszavak
terhelt, bizonyítás, vallomás
Forrás