Gróf Széchenyi István és Kossuth Lajos vitájának nyugvópontja az 1843-1844-es diétán

Dátum
Szerzők
Pásztor, Sándor
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom célja, hogy bemutassam Gróf Széchenyi István és Kossuth Lajos kapcsolatát a reformkorban. Nexusukat tekintve figyelmet fordítok vitájuk 1841-1843 közötti szakaszára, illetve a hírlapokban (Jelenkor és Pesti Hírlap) kialakult harcukra. Következtetést próbálok levonni, hogy a kettejük közötti vita milyen úton vezetett a megnyugvás időszakához, illetőleg ezen időszak hogyan hatott személyiségükre. Továbbá keresem a választ, hogy milyen jelek voltak már a megnyugvás idején arra, hogy vitájuk tovább fog folytatódni. Ezenkívül, hogy a gróf és a Pesti Hírlap szerkesztőjének politikai kapcsolata milyen hatást gyakorolt elveiknek alakulására. Mindkettőjük tekintetében először megfigyelem útjukat a politikába, majd a vitára és a megnyugvásra fektetek nagyobb hangsúlyt.
Leírás
Kulcsszavak
Gróf Széchenyi István, Kossuth Lajos, politikai pálya, vita, 1841-1843, nyugvópont, politika, Jelenkor, Pesti Hírlap
Forrás