FeII/III oxidot (Fe3O4) tartalmazó poliuretán kompozitok előállítása és vizsgálata

Dátum
Szerzők
Jászkovics, Eliza
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatom célja a különböző összetételű poliuretán kompozitok előállítása és vizsgálata. Az előállítás során poli(ɛ-kaprolakton) mellett polietilén-glikolt, hexametilén-diizocianátot és metilén-difenil-diizocianátot alkalmaztam. A polimer alkotóelemeinek arányát változtatva vizsgáltam az elkészült poliuretánok mechanikai tulajdonságait.
Leírás
Kulcsszavak
poliuretán, kompozitok
Forrás